Specialistläkarmottagning
rTMS Magnetstimulering

När vi behandlar psykisk ohälsa behandlar vi människans viktigaste organ, hjärnan. Psykisk sjukdom utvecklas i ett komplex samspel mellan yttre och inre stressfaktorer, genetik och miljö och har alltid en inverkan på kroppens alla organ och vice versa. Som dubbelspecialist i psykiatri och allmänmedicin erbjuder jag en kompetens som underlättar ett helhetsperspektiv

Jag erbjuder vårdtjänster inom psykiatri både privat och till försäkringar. Jag utreder och behandlar patienter med depression, bipolär sjukdom, tvång, ångest och patienter med demenssjukdomar. Utöver farmakologisk behandling erbjuder jag rTMS behandling för depression enligt nationella riktlinjer. rTMS behandling är en magnetstimulationsbehandling av hjärnan. Behandlingen inkluderar 30 sessioner med löpande klinisk uppföljning.


ultraljudsapparat